Upit žlijezde, pronađeno natuknica: 147

žlijezde

žlijezde (lat. glandulae), pojedinačne stanice ili složeni organi sa sposobnošću stvaranja i izlučivanja ...

Bartholinove žlijezde

Bartholinove žlijezde [ba'rtolin~], parne žlijezde smještene u stijenci velikih usana predvorja rodnice ...

bulbouretralne žlijezde

bulbouretralne žlijezde (bulbus + uretra) (Cowperove žlijezde [kạu'pə~]), u muškarca, malene parne spolne ...

egzokrine žlijezde

egzokrine žlijezde (egzo- + grč. ϰρίνεıν: lučiti), žlijezde s vanjskim lučenjem, tj. one koje svoj sekret ...

endokrine žlijezde

endokrine žlijezde (endo- + grč. ϰρίνεıν: lučiti), žlijezde s unutar. lučenjem, tj. one koje svoje izlučine ...

paratireoidne žlijezde

paratireoidne žlijezde (para- + tiroideja: štitnjača), endokrine žlijezde koje reguliraju koncentraciju ...

Addison, Thomas

Addison [æ'disən], Thomas, engleski liječnik (Long Benton, IV. 1793 – Brighton, 29. VI. 1860). Baveći ...

Addisonova bolest

Addisonova bolest (po engl. liječniku Th. Addisonu), kronična nedostatnost funkcije kore nadbubrežne ...

adenitis

adenitis (grč. ἀδήν: žlijezda + -itis), upala bilo koje žlijezde, npr. žlijezda slinovnica (sialoadenitis); ...

adrenogenitalni sindrom

adrenogenitalni sindrom (ad- + lat. ren: bubreg + genitalis: plodan, oplođujući), stanje uzrokovano ...

(1)  2  3  4  5  6  7  8  9  10  >