Upit ��ic Ivan, pronađeno natuknica: 1

izravna sastavnica

izravna sastavnica, u lingvistici, termin za jezičnu jedinicu koja je dio veće konstrukcije, a najčešće ...