Upit ��ikara, pronađeno natuknica: 2

antologija

antologija (grč. ἀνϑολογία: branje cvijeća; izbor pjesama, izreka ili proznih tekstova, od grč. ἄνϑος: ...

Pekić, Borislav

Pekić, Borislav, srpski književnik (Podgorica, Crna Gora, 4. II. 1930 – London, 2. VII. 1992). Polazio ...