Upit ABBA, pronađeno natuknica: 11

abba

abba (latinski abbas < grčki ἄββας < od aramejskog ’abbā: otac). 1. Starozavjetni naziv za praoca, ...

ABBA

ABBA, švedski pop-sastav, utemeljen 1972. u Stockholmu. Jezgru postave činili su gitarist Björn Ulvaeus ...

Abba, Giuseppe Cesare

Abba [a'b:a], Giuseppe Cesare, talijanski književnik (Cairo Montenotte, 6. X. 1838 – Brescia, 6. XI. 1910). ...

Lerner, Abba Ptachya

Lerner [lə:ɹ'nəɹ], Abba Ptachya, američki ekonomist (Besarabija, 28. X. 1903 – Tallahasse, 27. X. 1982). ...

espinela

espinela [~ne'la] (španj.), oktosilabička strofa u španjolskom pjesništvu sa shemom rima abba : accddc ...

Etiopija

Etiopija (amharski Ityop’iya; Savezna Demokratska Republika Etiopija/Ye̱Ityop’iya Federalawi Dimokrasiyawi ...

Jazz orkestar Hrvatske radiotelevizije

Jazz orkestar Hrvatske radiotelevizije, orkestar utemeljen 1946/47. kao Plesni orkestar Radio Zagreba. ...

kvartina

kvartina ili katren (tal. quartina; franc. quatrain), četverostih, jedna od najučestalijih strofa europskoga ...

redondilla

redondilla [r:ɛδɔndi'ļa] (španj., prema redondo < lat. rotundus: okrugao), španjolska strofa, osmeračka ...

rima

rima (tal. < starofranc. rime, vjerojatno križanjem od lat. rhythmus: ritam i starogerm. rîm: niz, broj) ...

(1)  2