Upit Acadia, pronađeno natuknica: 3

Acadia

Acadia [engl. əkẹi'diə], prvotni naziv za područje u Sjevernoj Americi između Atlantskog oceana, zaljeva ...

Huggins, Charles Brenton

Huggins [hʌ'ginz], Charles Brenton, američki kirurg i urolog (Halifax, 22. IX. 1901 – Chicago, 12. I. 1997). ...

Nova Scotia

Nova Scotia [nọu'və skọu'šə], kanadska pokrajina u primorju Atlantskog oceana; 55 284 km2 (kopnena površina, ...