Upit Accursius, pronađeno natuknica: 4

Accursius

Accursius [ak:u'rsius] (Accorso, Accursio), talijanski pravnik (Bagnolo kraj Firence, između 1181. i ...

Azo

Azo (tal. Azzone, Azzo), talijanski pravnik (? Bologna, sred. XII. st. – ? Bologna, ? 1220). Pravo studirao ...

glosa

glosa (lat. glossa < grč. γλῶσσα: jezik, izraz). 1. U Aristotelovoj Poetici označuje stranu, dijalektalnu ...

glosatori

glosatori (srednjovj. lat. glossator, prema glossa < grč. γλῶσσα: jezik, izraz). 1. Srednjovjekovni ...