Upit Adam de la Halle, pronađeno natuknica: 6

Adam de la Halle

Adam de la Halle [ad8118' dla a'l] (ili Adam le Bossu: Adam Grbavac), francuski srednjovjekovni pjesnik ...

ars antiqua

ars antiqua [~ anti'kua] (lat.: stara vještina, stari nauk), od početka XX. st. oznaka za razdoblje ...

Francuzi

Francuzi (francuski les Français), romanski narod nastanjen najvećim dijelom u Francuskoj, gdje čini ...

motet

motet (francuski motet, od mot: riječ), u glazbi, važan oblik svjetovne ili crkvene višeglasne glazbe ...

srednjovjekovna glazba

srednjovjekovna glazba. Srednji je vijek prvo razdoblje novoga doba, od kojega će neke pojave glazbene ...

truveri

truveri (franc. trouvères, doslovno: pronalazači /tekstova i melodija/, od trouver: naći), naziv za ...