Upit Adria, pronađeno natuknica: 26

Adria (geologija)

Adria, litosferni kontinentalni blok predgorja afričkoga kratona. U geološkoj literaturi naziva se i ...

Adria (grad)

Adria [a:'~], talijanski grad u pokrajini Rovigo (Veneto), na kanalu Bianco, između rijeka Adigea i ...

Adria (društvo)

Adria, parobrodarsko društvo utemeljeno 1882. u Rijeci. Kao vodeće brodarsko poduzeće hrvatsko-ugarskog ...

Jadran (astronomija)

Jadran (143 Adria), planetoid glavnoga planetoidnog pojasa koji blago izduženom putanjom (perihel 2,557 ...

Andrović, Edvin

Andrović, Edvin, hrvatski kemičar, ljekarnik i političar (Zadar, 23. IX. 1896 – Trst, 30. I. 1973). ...

Attlmayr, Ferdinand

Attlmayr [a'tlmaiəɹ], Ferdinand, austrougarski pomorski časnik (Hall u Tirolu, 26. I. 1829 – Graz, 3. X. 1906). ...

Bontempelli, Massimo

Bontempelli [~pε'l:i], Massimo, talijanski književnik (Como, 12. V. 1878 – Rim, 21. VII. 1960). Nakon ...

Cavallini, Ivano

Cavallini [kaval:i:'ni], Ivano, talijanski muzikolog (Adria, 27. IX. 1952). Studirao u Bologni, predavao ...

delta (riječno ušće)

delta, riječno ušće koje se neprekidnim nanosima širi u more ili jezero; pritom se riječni tok lepezasto ...

Florio

Florio (Cvietić, Cvijetić, Cvietković), hrvatska pomorska i trgovačka obitelj. God. 1600. doselila se ...

(1)  2  3