Upit Agamemnon, pronađeno natuknica: 20

Agamemnon

Agamemnon (grč. Ἀγαμέμνων, Agamémnōn), legendarni argoski i mikenski kralj, sin Atrejev, otac Oresta, ...

Ahilej (religija)

Ahilej ili Ahil (grčki Ἀχıλλεύς, Akhilleús: mučitelj svojih četa, mikenski a-ki-re-u, etrurski Achle, ...

Alastor

Alastor (grčki Ἀλάστωρ, Alástōr: osvetnik), u grčkoj tragediji, demon osvete. U orfičkoj tradiciji antipod ...

Aulida

Aulida (grč. Αὐλίς, Aulίs), antička luka u Beociji, sučelice Eubeji. Prema predaji, zborno mjesto Grka ...

Brizeida

Brizeida (grč. Βρıσηίς, Brisēίs), u Ilijadi, robinja i ljubimica Ahilejeva. Kada je Apolon poslao kugu ...

Crnobori-Fotez, Marija

Crnobori-Fotez, Marija, hrvatska i srpska glumica (Banjole kraj Pule, 1. X. 1918 – Beograd, 21. X. 2014). ...

Durbešić, Tomislav

Durbešić, Tomislav, hrvatski kazališni redatelj i književnik (Niš, Srbija, 11. VII. 1928 – Pariz, 14. VIII. 2001). ...

Fijan, Andrija

Fijan, Andrija, hrvatski kazališni redatelj i glumac (Zagreb, 4. IX. 1851 – Zagreb, 26. IX. 1911). Završio ...

Hrizeida

Hrizeida (grč. Χρυσηίς, Κhrysēís), u Ilijadi, kći Apolonova svećenika Hriza; kao zarobljenica pripala ...

humanizam

humanizam (njem. Humanismus, prema srednjovj. lat. humanista: humanist, izvedeno od lat. humanus: ljudski, ...

(1)  2