Upit Agamemnon, pronađeno natuknica: 18

Agamemnon

Agamemnon (grč. Ἀγαμέμνων, Agamémnōn), legendarni argoski i mikenski kralj, sin Atrejev, otac Oresta, ...

Aulida

Aulida (grč. Αὐλίς, Aulίs), antička luka u Beociji, sučelice Eubeji. Prema predaji, zborno mjesto Grka ...

Brizeida

Brizeida (grč. Βρıσηίς, Brisēίs), u Ilijadi, robinja i ljubimica Ahilejeva. Kada je Apolon poslao kugu ...

Crnobori-Fotez, Marija

Crnobori-Fotez, Marija, hrvatska i srpska glumica (Banjole kraj Pule, 1. X. 1918 – Beograd, 21. X. 2014). ...

Durbešić, Tomislav

Durbešić, Tomislav, hrvatski redatelj i pisac (Niš, 11. VII. 1928 – Pariz, 14. VIII. 2001). Diplomirao ...

Fijan, Andrija

Fijan, Andrija, hrvatski glumac i redatelj (Zagreb, 4. IX. 1851 – Zagreb, 26. IX. 1911). Završio učiteljsku ...

Hrizeida

Hrizeida (grč. Χρυσηίς, Κhrysēís), u Ilijadi, kći Apolonova svećenika Hriza; kao zarobljenica pripala ...

humanizam

humanizam (njem. Humanismus, prema srednjovj. lat. humanista: humanist, izvedeno od lat. humanus: ljudski, ...

Ilijada

Ilijada (grčki Ἰλιάς, Iliás, doslovno: Pjesma o Iliju), grčki ep autorom kojega se tradicionalno drži ...

Klitemnestra

Klitemnestra ili Klitemestra (grčki Κλυταıμήστρα, Klytaimēstra), u grčkoj mitologiji, kći spartanskoga ...

(1)  2