Upit Aka, pronađeno natuknica: 12

Aka

Aka (Acha, Agha, Acsa, Ača), slavonska plemićka obitelj ugarskoga podrijetla. Od prve polovice XIV. st. ...

Aka Larencija

Aka Larencija (latinski Acca Larentia), u rimskoj mitologiji, žena pastira Faustula koja je, uz 12 svojih ...

Garamba

Garamba, nacionalni park u sjeveroistočnome dijelu DR Konga; 4920 km2. Osnovan 1938. Obuhvaća područje ...

Hrvatska Kostajnica

Hrvatska Kostajnica (prije Kostajnica), grad na Banovini, 34 km jugoistočno od Petrinje, Sisačko-moslavačka ...

Marija Bistrica

Marija Bistrica, naselje i općinsko središte u Hrvatskome zagorju, 6 km jugoistočno od Zlatar Bistrice ...

Oroslavje

Oroslavje, grad i općinsko središte u Hrvatskome zagorju, oko 35 km sjeverno od Zagreba; 3363 st. (2011). ...

Pigmejci

Pigmejci (Pigmeji) (grč. Πυγμαῖοι, Pygmaĩoi: visoki šaku, lakat, prema πυγμή: šaka), skupni naziv za ...

Romul i Rem

Romul i Rem (lat. Romulus, Remus), prema rimskom mitu, blizanci boga Marsa i Reje Silvije, kćeri Numitora, ...

Stubica, Donja

Stubica, Donja (lokalno Doljnja Stubica), grad u Hrvatskom zagorju, 59 km sjeverno od Zagreba, u blizini ...

Stubica, Gornja

Stubica, Gornja, naselje i općinsko središte u Hrvatskom zagorju, 4 km jugoistočno od Donje Stubice; ...

(1)  2