Upit Aleksandar I., sv, pronađeno natuknica: 30

Akko

Akko [a'ko] (hebr. ‘Akkō, arap. ‘Akkā ili ant. Ptolemaΐs), stari lučki grad na Sredozemnome moru, u ...

Aleksandar I., sv.

Aleksandar I., sv., papa od 107. do 115. ili 116. Peti nasljednik sv. Petra. Mučenik. Spomendan 5. svibnja. ...

Aleksandar VII.

Aleksandar VII. (pravo ime Fabio Chigi), papa od 1655. do 1667 (Siena, 12. II. 1599 – Rim, 22. V. 1667). ...

Aleksandar Haleški, sv.

Aleksandar Haleški, sv., engleski filozof i teolog (Hales, oko 1185 – Pariz, 21. VIII. 1245). Jedan ...

arheološka nalazišta

arheološka nalazišta, uglavnom nepisana vrela za proučavanje načina života, razvoja kulture i civilizacije ...

Biševo

Biševo, otočić 4 km jugozapadno od Visa s istoimenim naseljem; obuhvaća 5,91 km2 s 11 st. (2011). Dug ...

Bosiljevac, Šandor

Bosiljevac, Šandor (Aleksandar), hrvatski skladatelj i orguljaš (Karlovac, 7. III. 1860 – Hvar, 8. VI. 1918). ...

Bosna i Hercegovina

Bosna i Hercegovina (akronim BiH), država u jugoistočnoj Europi. Na sjeveru, zapadu i jugu graniči s ...

Bugari

Bugari, južnoslavenski narod nastanjen najvećim dijelom u Bugarskoj, gdje čini 84,8% stanovništva (oko ...

Crnogorci

Crnogorci, južnoslavenski narod. Ime nastalo od naziva zemlje Crna Gora, gdje je najviše Crnogoraca ...

(1)  2  3