Upit Alexander Pope, pronađeno natuknica: 3

Pope, Alexander

Pope [p61595up], Alexander, engleski književnik (London, 21. V. 1688 – Twickenham, London, 30. V. 1744). ...

Homer

Homer (grčki Ὅμηρος, Hómēros), grčki epičar (VIII. st. pr. Kr.). S iznimkom nekolicine helenističkih ...

Englezi

Englezi (engleski the English), zapadnogermanski narod koji je zajedno sa Škotima, Velšanima i Ircima ...