Upit Algarotti Nikola, pronađeno natuknica: 2

Algarotti, Nikola

Algarotti [~rɔ't:i], Nikola (Nikolaus, Niccolò; pravo ime Nikola Udina), hrvatski filolog (Krk, 27. XI. 1791 ...

Udina, Nikola

Udina (Algarotti), Nikola →  algarotti, nikola ...