Upit Alpe-Jadran, pronađeno natuknica: 3

Alpe-Jadran

Alpe-Jadran, skraćeni naziv Radne zajednice Alpe-Jadran, koju su osnovale u Veneciji 20. XI. 1978. pokrajine ...

Hypo Alpe-Adria-Bank AG

Hypo Alpe-Adria-Bank AG [hy:'po al'pə a:'dria baŋk a:'ge:], najveća financijska grupa u Koruškoj, koja ...

more

more, vodene mase na Zemljinoj površini prosječno jednakih fizičko-kemijskih svojstava koje su međusobno ...