Upit Ambrosiana, pronađeno natuknica: 3

Ambrosiana

Ambrosiana [~zia:'na]. 1. Biblioteca Ambrosiana, knjižnica u Milanu, smještena u raskošnoj palači Ambrosiana, ...

kustos

kustos (lat. custos: čuvar; usp. njem. Kustos). 1. U muzejima, galerijama i sličnim ustanovama, stručna ...

Liber diurnus (Romanorum pontificum)

Liber diurnus (Romanorum pontificum) [li'ber di·u'rnus ro:ma:no:'rum ponti'fikum] (lat.: Dnevna knjiga ...