Upit Ande, pronađeno natuknica: 21

Ande

Ande (španjolski Los Andes ili Cordillera de los Andes), najdulji (7500 km) i jedan od najviših planinskih ...

alpinizam

alpinizam (franc. alpinisme, prema alpin < lat. Alpinus: alpski), uspinjanje na visoke planinske vrhove ...

Amerika

Amerika, kontinentski i otočni prostor između Arktičkog arhipelaga na sjevernoj polutki do rta Horna ...

Argentina

Argentina (Republika Argentina/República Argentina), država, po veličini površine i po broju stanovnika ...

Colorado (Argentina)

Colorado [kolora'δo], rijeka u Argentini, duga oko 1100 km. Nastaje spajanjem rijeka Río Grande i Barrancas ...

Čile

Čile (Chile; Republika Čile/República de Chile), država u Južnoj Americi, između Perua (duljina granice ...

ekspedicija

ekspedicija (lat. expeditio), pohod više osoba u određenom smjeru, s određenim ciljem (ekspedicija na ...

Ekvador

Ekvador (Ecuador; Republika Ekvador/República del Ecuador), država u sjeverozapadnom dijelu Južne Amerike; ...

Guallatiri

Guallatiri [guajati'ri], aktivni vulkan u Čileu, na čileansko-bolivijskoj granici (Ande), 155 km istočno ...

Indijanci

Indijanci, skupni naziv za autohtono stanovništvo Amerike (Sjeverne, Srednje i Južne); u užem smislu ...

(1)  2  3