Upit Andronik s Roda, pronađeno natuknica: 5

Andronik s Roda

Andronik s Roda (grčki Ἀνδρόνıϰος ὁ ‘Ρόδıος, Andrónikos ho Rhódios), grčki filozof (I. st. pr. Kr.). ...

Aristotel

Aristotel (grčki Ἀριστοτέλης, Aristotélēs), grčki filozof, znanstvenik i polihistor (Stagira u Traciji, ...

aristotelizam

aristotelizam, u filozofiji i znanosti, nauk Aristotelovih sljedbenika, osobito srednjovjekovnih i renesansnih ...

metafizika

metafizika (grčki τὰ μετὰ τὰ φυσιϰά: iza spisa fizike), temeljna filozofska disciplina koja raspravlja ...

peripatetici

peripatetici (latinski peripateticus < grčki περιπατητιϰός: koji šetajući se obrazlaže, prema περίπατος: ...