Upit Antigona, pronađeno natuknica: 48

Antigona

Antigona (grč. Ἀντıγόνη, Antigónē), u grčkoj mitologiji, Edipova i Jokastina kći, tragičan lik iz grčke ...

Akcije, Lucije

Akcije, Lucije (latinski Lucius Accius [lu:'ki·us a'k:i·us] ili Attius [a't:i·us]), rimski tragički ...

Aleksandar II. (epirski kralj)

Aleksandar II., epirski kralj od 272. pr. Kr. (?, 294. pr. Kr. – ?, 260. pr. Kr.). Od 272. pr. Kr. borio ...

Anouilh, Jean

Anouilh [anu'j], Jean, francuski dramatičar (Bordeaux, 23. VI. 1910 – Lausanne, 3. X. 1987). Za II. svjetskog ...

Arat

Arat (grčki Ἄρατος, Áratos), grčki pjesnik (Soli u Kilikiji, oko 315. pr. Kr. – ?, oko 240. pr. Kr.). ...

Begović, Ena

Begović, Ena, hrvatska glumica (Split, 8. VII. 1960 – Splitska, 15. VIII. 2000). Rodom iz Trpnja na ...

Boban, Božidar

Boban, Božidar, hrvatski glumac (Split, 24. XII. 1938). God. 1962. diplomirao na Akademiji dramske umjetnosti ...

Borštnik, Sofija

Borštnik, Sofija (glumačko ime Zvonarjeva), slovenska glumica (Ljubljana, 15. V. 1868 – Zagreb, 3. XII. 1948). ...

Cocteau, Jean

Cocteau [kɔktọ'], Jean, francuski književnik, filmski redatelj, scenarist i slikar (Maisons-Laffitte, ...

Cornell, Katharine

Cornell [kɔ:ɹne'l], Katharine, američka kazališna glumica (Berlin, 16. II. 1893 – Martha’s Vineyard, ...

(1)  2  3  4  5