Upit Antoljak Stjepan, pronađeno natuknica: 4

Antoljak, Stjepan

Antoljak, Stjepan, hrvatski povjesničar (Doboj, 29. VIII. 1909 – Zagreb, 2. IX. 1997). Diplomirao 1933. ...

Annales de l’Institut français de Zagreb

Annales de l’Institut français de Zagreb [ana'l də l63338stity' fʀãsε' də zagʀε'b], publikacija Francuskog ...

bizantologija

bizantologija (bizantinistika), disciplina koja se bavi poviješću i kulturom Bizanta. Zametci joj se ...

Trpimirovići

Trpimirovići, hrvatska vladarska dinastija (IX–XI. st.). Općenito se smatra da je osnivač dinastije ...