Upit Apolonije iz Perge, pronađeno natuknica: 7

Apolonije iz Perge

Apolonije iz Perge (grč. Ἀπολλώνιος ὁ Περγαĩος, Apollṓnios ho Pergaĩos), grčki matematičar, nazvan »veliki ...

epicikl

epicikl (grč. ἐπίϰυϰλος), malena kružnica kojoj se centar giba deferentom; dio geometrijske konstrukcije ...

geocentrični sustav

geocentrični sustav (geo- + centar), model Sunčeva sustava i cijeloga svijeta po kojem se Zemlja nalazi ...

geometrija

geometrija (geo- + -metrija), grana matematike koja u svojoj izvornoj problematici proučava položaj, ...

matematika

matematika (lat. [ars] mathematica < grč. μαϑηματιϰὴ [τέχνη]: matematičko [umijeće], prema μάϑημα: nauk; ...

Menehmo

Menehmo (grč. Mέναιχμος, Ménaikhmos), grčki matematičar (IV. st. pr. Kr.). Oko 350. pr. Kr. otkrio je ...

Getaldić, Marin

Getaldić, Marin (latinizirano Marinus Ghetaldus), hrvatski matematičar (Dubrovnik, 1568 – Dubrovnik, ...