Upit Araks, pronađeno natuknica: 9

Araks

Araks ili Aras [ara's], rijeka u jugozapadnoj Aziji, pritok Kure; duga 1072 km; porječje obuhvaća 102 000 km2. ...

Armenija

Armenija (Hajastan; Republika Armenija/Hajastani Hanrapetut‛jun), država u južnom dijelu Zakavkazja, ...

Azerbajdžan (država)

Azerbajdžan (Azǝrbaycan; Republika Azerbajdžan/Azǝrbaycan Respublikası), država u istočnom dijelu Zakavkazja, ...

Kavkaz (područje)

Kavkaz (rus. Кaвкaз [kafka's]), kraj između Crnog i Azovskoga mora te Kaspijskoga jezera. Na sjeveru ...

Kura

Kura [kura'], najveća rijeka u Zakavkazju; duga 1364 km. Izvire u sjeveroistočnoj Turskoj (tur. Kuruçay), ...

Muganska stepa

Muganska stepa, dio Kura-Arakske nizine, južno od sutoka Kure i Araksa, Azerbajdžan. Aluvijalna ravnica ...

Nahičevan (republika)

Nahičevan (azerbajdžanski Naxçivan), autonomna republika u sastavu Azerbajdžana, od kojega je odijeljena ...

Nahičevan (grad)

Nahičevan (azerbajdžanski Naxçivan), glavni grad autonomne republike Nahičevan, Azerbajdžan, u dolini ...

Razdan

Razdan [razda'n] (Hrazdan [hərazda'n]), rijeka u Armeniji; duga 141 km. Odvirak je jezera Sevan, a pritok ...