Upit Arnhem, pronađeno natuknica: 11

Arnhem

Arnhem [α'rnhεm] (njemački Arnheim [a'rnhaim]), glavni grad nizozemske pokrajine Gelderland; 147 018 st. ...

Arnhemova Zemlja

Arnhemova zemlja [α:'nəm~] (engleski Arnhem Land [α:'nəm lænd]), područje na sjevernoj obali Australije ...

Batavci

Batavci (lat. Batavi), germansko pleme naseljeno u I. st. pr. Kr. u području oko ušća Rajne, između ...

Gelderland

Gelderland [γε'ldərlant], pokrajina u istočnoj Nizozemskoj; 5136 km2, 2 004 671 st. (2010). Proteže ...

Jansson, Jan

Jansson [jα'nsɔn], Jan (pravo ime Johannes Janssonius), nizozemski kartografski izdavač (Arnhem, 1588 ...

Klerk, Michel de

Klerk [klεrk], Michel de, nizozemski arhitekt (Amsterdam, 24. XI. 1884 – Amsterdam, 24. XI. 1923). Prvotno ...

Lorentz, Hendrik Antoon

Lorentz [lo:'rənc], Hendrik Antoon, nizozemski teorijski fizičar (Arnhem, 18. VII. 1853 – Haarlem, 4. II. 1928). ...

Mauve, Anton

Mauve [m61531u'və], Anton, nizozemski slikar i grafičar (Zaandam, 18. IX. 1838 – Arnhem, 5. II. 1888). Pod ...

Nizozemska

Nizozemska (Nederland; Kraljevina Nizozemska/Koninkrijk der Nederlanden), država u zapadnoj Europi, ...

Sidney, Philip

Sidney [si'dni], Philip, engleski pjesnik (Penshurst, Kent, 30. XI. 1554 – Arnhem, Nizozemska, 17. X. 1586). ...

(1)  2