Upit Arumunji, pronađeno natuknica: 7

Arumunji

Arumunji (rum. Arămânĭ < lat. Romāni), etnička zajednica u jugoistočnoj Europi, potomci romaniziranoga ...

Albanija (država)

Albanija (Republika e Shqipërisë), država u jugoistočnoj Europi, između Crne Gore (duljina granice 172 km) ...

Capidan, Theodor

Capidan [kapida'n], Theodor, rumunjski lingvist (Prilep, 28. IV. 1879 – Bukurešt, 1. IX. 1953). Arumunj ...

Cincari

Cincari (možda prema arumunjskom ţinţ [cinc]: pet), pučki balkanski naziv koji uglavnom odgovara učenomu ...

Grci

Grci, narod indoeuropske skupine u jugoistočnoj Europi te skupni naziv za indoeuropska plemena koja ...

Papahagi, Tache

Papahagi [papaha'62720’], Tache, rumunjski lingvist i folklorist arumunjskoga (cincarskog) podrijetla (Avdela, ...

Vlasi

Vlasi (jednina Vlah) (balkanskogotski Walhs /starovisokonjem. Walhoz/ < lat. Volcae, akuzativ množine ...