Upit Ashkin Arthur, pronađeno natuknica: 5

Ashkin, Arthur

Ashkin [æ'škin], Arthur, američki fizičar (New York, 2. IX. 1922). Diplomirao (1947) na Sveučilištu ...

Mourou, Gérard

Mourou [muʀu'], Gérard, francuski fizičar (Albertville, 22. VI. 1944). Diplomirao (1967), doktorirao ...

Nobelova nagrada

Nobelova nagrada, nagrada koja se dodjeljuje iz zaklade A. B. Nobela od 1901 (s iznimkom 1940–42), svake ...

optička pinceta

optička pinceta, znanstveni instrument koji se koristi vrlo uskim laserskim snopom kako bi njime djelovao ...

Strickland, Donna

Strickland [stri'klənd], Donna, kanadska fizičarka (Guelph, 27. V. 1959). Diplomirala (1981) na Sveučilištu ...