Upit Austro-ugarska nagodba, pronađeno natuknica: 5

Austro-ugarska nagodba

Austro-ugarska nagodba, državnopravni akt kojim su 1867. uređeni odnosi između zemalja pod vlašću Habsburgovaca. ...

Eisenmann, Louis

Eisenmann [ajzenma'n], Louis, francuski povjesničar (Haguenau, 31. VII. 1869 – Pariz, 14. V. 1937). ...

hrvatsko državno pravo

hrvatsko državno pravo, skup pisanih i običajnih pravnih pravila koja su se odnosila na ustrojstvo i ...

Hrvatsko-ugarska nagodba

Hrvatsko-ugarska nagodba, akt kojim su Hrvatska i Ugarska 1868. uredile međusobne državnopravne odnose, ...

panslavizam

panslavizam (pan- + slavizam, prema Slaveni) ili sveslavenstvo, politička ideja koja polazi od stajališta ...