Upit Babilonija, pronađeno natuknica: 6

Babilonija

Babilonija, u starom vijeku, država na području južne Mezopotamije. Najstarija naselja toga područja ...

Asirija

Asirija, u starom vijeku, država na području između srednjeg Tigrisa i planina Zagrosa. Na vrhuncu moći ...

crtež

crtež, grafički prikaz oblika na nekoj površini; slika predmeta ili pojava rađena s pomoću crtaćeg materijala ...

Irak

Irak (Al-Ğumhūriyya al-‘Irāqiyya), država u jugozapadnoj Aziji, između Turske (duljina granice 352 km) ...

Kir Mlađi

Kir Mlađi, perzijski satrap (?, nakon 423. pr. Kr. – Kunaksa, Babilonija, 401. pr. Kr.). Sin Darija II. ...

semitski jezici

semitski jezici, grana afro-azijske porodice jezika koji imaju zajedničko podrijetlo u jednom prasemitskom ...