Upit Bacon Francis, pronađeno natuknica: 12

Bacon, Francis

Bacon [bẹi'kən], Francis, engleski slikar (Dublin, 28. X. 1909 – Madrid, 28. IV. 1992). Ubraja se među ...

atom

atom (grč. ἄτομος: nedjeljiv), osnovni djelić, najmanji dio na koji tvar može biti rastavljena bez otpuštanja ...

Avedon, Richard

Avedon [æ'vidɔ:n], Richard, američki fotograf (New York, 15. V. 1923 – San Antonio, Texas, 1. X. 2004). ...

Bacon, Francis, barun Verulamski

Bacon [bẹi'kən], Francis, barun Verulamski, engleski pravnik, filozof i državnik (London, 22. I. 1561 ...

eutanazija

eutanazija (grč. εὐϑανασία: lijepa smrt), bezbolna smrt, namjerno skraćivanje ljudskoga života kako ...

Guggenheim

Guggenheim [gu'gənhaim], američka obitelj industrijalaca, filantropa i kolekcionara. Rodonačelnik Meyer ...

Hofmannsthal, Hugo von

Hofmannsthal [ho:'fmansta:l], Hugo von, austrijski književnik (Beč, 1. II. 1874 – Rodaun, 15. VII. 1929). ...

latinska književnost

latinska književnost, u najširem značenju, svekolika književnost nastala na latinskom jeziku u trima ...

Leiris, Michel

Leiris [lεʀi's], Michel, francuski etnolog, romanopisac i esejist (Pariz, 20. IV. 1901 – Saint-Hilaire, ...

luminiscencija

luminiscencija (engl. luminescence: svijetljenje, svjetlucanje, prema lat. lumen, genitiv luminis: svjetlost), ...

(1)  2