Upit Bagdad, pronađeno natuknica: 61

Bagdad

Bagdad (arap. Bagdād; staroperz. Bagdadu: Božji dar), glavni grad Iraka, u srednjem dijelu Mezopotamije; ...

Abasidi

Abasidi, dinastija kalifa, vladala 750–1517. Začetnik joj je Muhamedov stric Abas (al-‘Abbās; 566–652). ...

Abdur-Rahman III.

Abdur-Rahman III. (arapski ‘Abd ar-Raḥmān [63308abdur:aḥma:'n]), kordopski kalif iz omejidske dinastije ...

Abu Hanifa

Abu Hanifa (arapski Abū Ḥanīfa [a'bu: ḥani:'fa], Nu‘mān ibn Ṯābit), arapski osnivač hanefitskog, najvećega ...

Abul Atahija

Abul Atahija (arapski Abū ’l-‘Atāhiya [a'bu:l 63308ata:'62672ija]; pravo ime Abū Ishāq Ismā‘īl ibn al-Qāsim ...

Abul Faradž al-Isfahani

Abul Faradž al-Isfahani (arap. Abū ’l-Farağ al-Isfahānī [a'bu: lfa'ra62721 alisfaha:'ni:]) (pravo ime ‘Alī ...

Abu Nuvas

Abu Nuvas (arapski Abū Nuwās [a'bu: nuwa:'s]; pravo ime Al-Ḥasan bin Hāni’ al-Ḥakamī), arapski pjesnik ...

Arafat, Jaser

Arafat, Jaser (arapski Yasīr ‘Arafāt [63308arafa:'t], pravo ime Muḥammad Yāsir ‘Abd al-Raḥmān ‘Abd al-Ra’ūf ...

Arapi

Arapi, narodi semitskog podrijetla nastanjeni na poluotoku Arabiji, odakle su se raširili po jugozapadnoj ...

Badr, Ali

Badr, Ali (Bader, arapski ‘Alī Badr [badr]), irački književnik i filmski redatelj (Bagdad, 1964). Nakon ...

(1)  2  3  4  5  6  7