Upit Baljkas Ivo, pronađeno natuknica: 1

Baljkas, Ivo

Baljkas, Ivo, hrvatski političar i novinar (Šibenik, 28. V. 1892 – Zagreb, 14. III. 1977). Rano pristupio ...