Upit Balkan, pronađeno natuknica: 74

Balkan (planinski masiv)

Balkan →  stara planina ...

Balkan (geopolitički naziv)

Balkan (tur. balkan: šumovite planine), geopolitički naziv koji se od XIX. stoljeća primjenjuje za Balkanski ...

Balkan (književni časopis)

Balkan, hrvatski književni časopis, izlazio u Zagrebu 1886/87. Pokrenula ga je skupina pravaških pisaca. ...

Balkan (dnevne novine)

Balkan, dnevne novine koje su na hrvatskom jeziku izlazile u Trstu od 1. IX. 1907. do 30. IV. 1909., ...

Balkan (hrvatski časopis)

Balkan, hrvatski časopis, izlazio u Zagrebu 1896–1902. Pokrenuo ga je nadbiskup Josip Stadler, a uređivao ...

Aachenski mir

Aachenski mir. 1. Mir sklopljen 12. I. 812. u Aachenu između Karla Velikog i bizantskog cara Mihaela ...

Alpidi

Alpidi, gorja nastala za alpinske orogeneze. L. Kober pod pojmom Alpida obuhvaća Alpe, Karpate, Balkan, ...

aneksija Bosne i Hercegovine

aneksija Bosne i Hercegovine. Provodeći politiku širenja na Balkan, Austro-Ugarska je 7. X. 1908. proglasila ...

Angell, Norman

Angell [ẹi'n62721əl], Norman (puno ime Ralph Norman Angell-Lane), britanski ekonomist i pacifist (Holbeach, ...

Azra

Azra, hrvatski rock-sastav. Osnovao ga je 1977. u Zagrebu pjevač i gitarist Branimir Johnny Štulić nazvavši ...

(1)  2  3  4  5  6  7  8