Upit Banca d’Italia, pronađeno natuknica: 4

Banca d’Italia

Banca d’Italia [ba'ŋka dita:'li·a], središnja banka Italije sa sjedištem u Rimu nastala 1893. spajanjem ...

Ciampi, Carlo Azeglio

Ciampi [ča'mpi], Carlo Azeglio, talijanski političar i bankar (Livorno, 9. XII. 1920 – Rim, 16. IX. 2016). ...

Dini, Lamberto

Dini [di:'ni], Lamberto, talijanski ekonomist i političar (Firenca, 1. III. 1931). Radio je kao ekonomist ...

Rim

Rim (talijanski Roma [ro:'ma]), glavni i najveći grad Italije te regije Lacij, njezino političko i kulturno ...