Upit Banska vlada, pronađeno natuknica: 8

Banska vlada

Banska vlada, upravno tijelo koje je za Kraljevinu Hrvatsku i Slavoniju utemeljeno naredbom bečkoga ...

Bansko vijeće

Bansko vijeće, visoko upravno tijelo s ovlastima izvršne vlasti u Hrvatskoj, banska vlada. Prvi se put ...

Hrvati

Hrvati, slavenski narod iz južnoslavenske skupine koji živi pretežno u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, ...

hrvatski narodni preporod

hrvatski narodni preporod, naziv za nacionalni, kulturni i politički pokret u Hrvatskoj 1835–48. Niknuo ...

Jelačić, Josip

Jelačić, Josip, grof, hrvatsko-slavonsko-dalmatinski ban (Petrovaradin, danas dio Novoga Sada, 16. X. 1801 ...

Slovačka

Slovačka (Slovensko; Slovenská republika), država u srednjoj Europi; obuhvaća 49 036 km2. Na sjeveru ...

Zagreb (grad)

Zagreb, glavni grad Hrvatske, sjedište administrativno-teritorijalnih, odn. upravnih jedinica Grada ...

žrtve rata

žrtve rata, pripadnici oružanih snaga i civili poginuli na bojištu, stradali u zaleđu u ratnim operacijama ...