Upit Baudelaire Charles, pronađeno natuknica: 7

Baudelaire, Charles

Baudelaire [bodlε:'ʀ], Charles, francuski pjesnik i kritičar (Pariz, 9. IV. 1821 – Pariz, 31. VIII. 1867). ...

Duchamp-Villon, Raymond

Duchamp-Villon [dyš8118' vijõ'], Raymond, francuski kipar (Damville, 5. XI. 1876 – Cannes, 7. X. 1918). ...

Francuzi

Francuzi (francuski les Français), romanski narod nastanjen najvećim dijelom u Francuskoj, gdje čini ...

Kahn, Gustave

Kahn [kan], Gustave, francuski književnik (Metz, 29. XII. 1859 – Pariz, 5. IX. 1936). Isticao se u simbolističkom ...

Kiš, Danilo

Kiš, Danilo, srpski književnik židovskoga podrijetla (Subotica, 22. II. 1935 – Pariz, 15. X. 1989). ...

latinska književnost

latinska književnost, u najširem značenju, svekolika književnost nastala na latinskom jeziku u trima ...

Mauron, Charles

Mauron [mɔʀ61533'], Charles, francuski esejist i književni kritičar (Saint-Rémy-de-Provence, 27. VI. 1899 ...