Upit Bauhaus, pronađeno natuknica: 24

Bauhaus

Bauhaus [bạu'haus] (Staatliches Bauhaus, Hochschule für Gestaltung), visoka škola za arhitekturu i oblikovanje ...

Argan, Giulio Carlo

Argan [~ga'n], Giulio Carlo, talijanski povjesničar umjetnosti, likovni kritičar, teoretičar i političar ...

Baj, Enrico

Baj [bại], Enrico, talijanski slikar, kipar i teoretičar umjetnosti (Milano, 31. X. 1924 – Vergiate, ...

Blaue Reiter, der

Blaue Reiter, Der [deɹ blạuə rại'təɹ] (njemački: Plavi jahač), izvorno ime almanaha koji su 1912. u ...

De Stijl

De Stijl [də st62656il], pokret i časopis, što su ih 1917. utemeljili Nizozemci P. Mondrian, T. van Doesburg, ...

Doesburg, Theo van

Doesburg [du'zbyrx], Theo van (pravo ime Christian Küpper), nizozemski slikar, arhitekt i teoretičar ...

Gropius, Walter

Gropius [gro:'~], Walter, njemačko-američki arhitekt i teoretičar (Berlin, 18. V. 1883 – Boston, 5. VII. 1969). ...

Hrvati

Hrvati, slavenski narod iz južnoslavenske skupine koji živi pretežno u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, ...

industrijsko oblikovanje

industrijsko oblikovanje (industrijski dizajn), estetsko i tehničko oblikovanje predmeta proizvedenih ...

konstruktivizam

konstruktivizam (rus. konstruktivizm, prema lat. constructio: izgradnja). 1. Smjer u likovnim umjetnostima ...

(1)  2  3