Upit Bazelska konvencija, pronađeno natuknica: 2

Bazelska konvencija

Bazelska konvencija, konvencija koja regulira kontrolu prekograničnog prometa opasnog otpada i njegovo ...

konvencije o zaštiti okoliša

konvencije o zaštiti okoliša, međunarodni pravni dokumenti kojima se utvrđuju pravila, norme i standardi ...