Upit Becker Gary Stanley, pronađeno natuknica: 1

Becker, Gary Stanley

Becker [be'kəɹ], Gary Stanley, američki ekonomist (Pottsville, 2. XII. 1930 – Chicago, 3. V. 2014). ...