Upit Behar, pronađeno natuknica: 9

Behar

Behar, list za zabavu i pouku što su ga 1900. u Sarajevu pokrenuli muslimanski intelektualci Safvet-beg ...

Bašagić, Safvet-beg

Bašagić, Safvet-beg (pseudonim Mirza Safvet), bošnjački književnik, znanstvenik, prevoditelj i političar ...

Begović, Sead

Begović, Sead, hrvatski književnik (Zagreb, 20. IV. 1954 – Zagreb, 1. XII. 2018). Studij kroatistike ...

Bjelevac, Abdurezak Hifzi

Bjelevac, Abdurezak Hifzi, bošnjački književnik, publicist i prevoditelj (Mostar, 8. VI. 1886 – Zagreb, ...

Kajan, Ibrahim

Kajan, Ibrahim, bošnjački i hrvatski književnik i publicist (Mostar, 1. XI. 1944). Studirao na Pedagoškoj ...

Mešić, Ademaga

Mešić, Ademaga, bosanskohercegovački političar (Tešanj, 25. III. 1869 – ?, 1945). Jedan od najbogatijih ...

Mulabdić, Edhem

Mulabdić, Edhem, hrvatski i bošnjački književnik (Maglaj, 25. XII. 1862 – Sarajevo, 29. I. 1954). Nakon ...

Preporod (kulturno društvo)

Preporod, bošnjačko kulturno društvo u Hrvatskoj. Osnovano 1945. u Zagrebu ujedinjenjem prijeratnih ...

Ždralović, Muhamed

Ždralović, Muhamed, hrvatski orijentalni filolog (Ždralovići kraj Bugojna, BiH, 8. I. 1944 – Zagreb, ...