Upit Bell Alexander Graham, pronađeno natuknica: 3

Bell, Alexander Graham

Bell [bel], Alexander Graham, američki fiziolog i izumitelj škotskoga podrijetla (Edinburgh, 3. III. 1847 ...

fotoelektrični elementi

fotoelektrični elementi, električni i elektronički elemenati u kojima se svjetlost (i blisko elektromagnetsko ...

fotofon

fotofon (foto- + -fon), uređaj za prijenos ljudskoga govora na daljinu. Govor pobuđuje na titranje membranu, ...