Upit Berezina, pronađeno natuknica: 3

Berezina

Berezina [b’ir’iz’i'na] (ruski Березина, bjeloruski Bjarêzina/Бярэзіна), rijeka u Bjelorusiji; duga ...

Bjelorusija

Bjelorusija (Republika Bjelorusija; bjeloruski Rêspublika Belarus’/Рзспyблікa Белapyсь, ruski Respublika ...

Dnjepar (rijeka)

Dnjepar (ruski Dnepr/Днепp [dn’epr], bjeloruski Dnjapro/Дняпpo [dn’apro'], ukrajinski Dnipro/Днiпpо ...