Upit Bernoulli Daniel, pronađeno natuknica: 4

Bernoulli, Daniel

Bernoulli [bεrnu'li], Daniel, švicarski matematičar, fizičar, botaničar, oceanograf i anatom (Groningen, ...

Bessel, Friedrich Wilhelm

Bessel [bε'səl], Friedrich Wilhelm, njemački astronom i matematičar (Minden, 22. VII. 1784 – Königsberg, ...

hidromehanika

hidromehanika (hidro- + mehanika) (mehanika fluida), grana fizike koja proučava zakone ravnoteže i strujanja ...

Švicarci

Švicarci, narod u Švicarskoj; oko 5,9 milijuna pripadnika. Švicarci su govornici njemačkoga (Germanošvicarci), ...