Upit Bernoulli Jakob, pronađeno natuknica: 5

Bernoulli, Jakob

Bernoulli [bεrnu'li], Jakob, švicarski matematičar (Basel, 6. I. 1655 – Basel, 16. VIII. 1705). Brat ...

Eulerov broj

Eulerov broj [61531i'ləɹ~] (po Leonhardu Euleru). 1. U matematici (znak e), transcendentni broj definiran ...

lančanica

lančanica. 1. U matematici, transcendentna ravninska krivulja oblika kakav pod opterećenjem poprima ...

matematika

matematika (lat. [ars] mathematica < grč. μαϑηματιϰὴ [τέχνη]: matematičko [umijeće], prema μάϑημα: nauk; ...

zakon velikih brojeva

zakon velikih brojeva, teorem u teoriji vjerojatnosti prema kojemu će prosječni rezultat ponavljanja ...