Upit Bestužev Aleksandr Aleksandrovič, pronađeno natuknica: 3

Bestužev, Aleksandr Aleksandrovič

Bestužev [b’istu'žif], Aleksandr Aleksandrovič (pseudonim Marlinski/j/ [marl’i'nsk’ij]), ruski književnik ...

Marlinski, Aleksandr

Marlinski (Marlinskij) [marl’i'nsk’ij], Aleksandr →  bestužev, aleksandr aleksandrovič ...

Rusi

Rusi (ruski русские, russkie), slavenski narod nastanjen uglavnom u Ruskoj Federaciji, gdje čini 80,2% ...