Upit Bisceglie, pronađeno natuknica: 3

Bisceglie

Bisceglie [biše'ļ:e], grad i luka u Apuliji, 30 km sjeverozapadno od Barija, jugoistočna Italija; 54 678 st. ...

Dubrovačka Republika

Dubrovačka Republika. O kontinuitetu života na području današnjega Dubrovnika svjedoče materijalni tragovi ...

Giuliani, Mauro

Giuliani [62721ulia:'ni], Mauro, talijanski gitarist i skladatelj (Bisceglie kraj Barija, 27. VII. 1781 ...