Upit Bitak, pronađeno natuknica: 101

bitak

bitak (bivstvo, jestota, grčki εἶναı, ὑπάρχεıν, latinski esse, essentia, existentia), ono po čemu sve ...

actus purus

actus purus [a:'k~ pu:'~] (latinski: čista zbiljnost), ontološko savršenstvo Božjeg bića. Izraz potječe ...

Adam (religija)

Adam (hebrejski ‘ādām: čovjek, možda < ‘adāmāh: zemlja, tj.: zemljani), opće ime za čovjeka ili ljudski ...

akozmizam

akozmizam (a1- + grčki ϰόσμος: svijet), filozofski nauk prema kojem svijet kao mnoštvo pojedinačnih ...

aktualizam

aktualizam (kasnolatinski actualis: djelatan). 1. Filozofski nauk prema kojem je sva zbiljnost u bivanju, ...

Aristotel

Aristotel (grčki Ἀριστοτέλης, Aristotélēs), grčki filozof, znanstvenik i polihistor (Stagira u Traciji, ...

aseitet

aseitet (srednjovjekovni latinski aseitas < klasični latinski a se esse: od sebe biti, biti po sebi), ...

Augustin Aurelije, sv.

Augustin, Aurelije, sv. (lat. Aurelius Augustinus [aure:'li·us augusti:'nus]), filozof, teolog i crkveni ...

Bacon, Roger

Bacon [bẹi'kən], Roger, engleski filozof, teolog i učenjak (kraj Ilchestera, grofovija Somerset, oko ...

Badiou, Alain

Badiou [bad·ju'], Alain, francuski filozof i pisac (Rabat, Maroko, 17. I. 1937). Studirao je na École ...

(1)  2  3  4  5  6  7  8  9  10  >