Upit Bitinija, pronađeno natuknica: 9

Bitinija

Bitinija (grč. Βıϑυνία, Bithynía, lat. Bithynia) antička pokrajina u sjeverozapadnom dijelu Male Azije, ...

Arijan, Flavije

Arijan, Flavije (grčki Φλάουıος Ἀρρıανός, Phláouios Arrianós, latinski Flavius Arrianus), grčki povjesničar, ...

Herofil

Herofil (grč. Ἡρόφıλος, Hēróphilos), aleksandrijski liječnik i anatom (Kalcedon, Bitinija, 335. pr. Kr. ...

Jovijan Flavije

Jovijan, Flavije (latinski Flavius Claudius Iovianus [fla:'wi·us klạu'di·us jowia:'nus]), rimski car ...

Luka, sv.

Luka, sv. (grč. Λουϰ8118ς, Loukãs, lat. Lucas), evanđelist (Antiohija, Sirija, oko 10 – Bitinija ili Beocija, ...

Sagudati

Sagudati, makedonsko-slavensko pleme, koje je početkom VII. st. uglavnom naseljavalo prostor zapadno ...

Teodozije iz Bitinije

Teodozije iz Bitinije (grčki Θεοδόσιος, Theodόsios), grčki astronom i matematičar (Bitinija, u današnjoj ...

Trazimah

Trazimah (grčki Θρασύμαχος, Thrasýmakhos), grčki sofist i retor (Halkedon, Bitinija, V. st. pr. Kr.). ...

Turska

Turska (Türkiye Cumhuriyeti), država u jugozapadnoj Aziji i jugoistočnoj Europi. Leži između Crnoga ...