Upit Bloomfield Leonard, pronađeno natuknica: 3

Bloomfield, Leonard

Bloomfield [blu:'mfi:ld], Leonard, američki lingvist (Chicago, 1. IV. 1887 – New Haven, Connecticut, ...

biheviorizam

biheviorizam (amer. engl. behaviorism, od behavior: ponašanje). 1. Radikalni pravac objektivne psihologije ...

jezikoslovlje

jezikoslovlje (lingvistika), znanstveno proučavanje ljudskoga jezika, konkretnih (prirodnih) jezika ...