Upit Bog, pronađeno natuknica: 435

Bog

Bog (grč. ϑεός, theós, lat. Deus, sanskrt. bhagas, semitski El, Elohim, hebr. Jahve, arap. Allah), sveto, ...

Izak

Izak (hebr. jicḥāq: neka se Bog smješka), starozavjetni patrijarh, sin stogodišnjega Abrahama i devedesetgodišnje ...

Jišmael

Jišmael (hebr. jišma’ēl: neka Bog usliša, grč. Ἰσμαήλ, Ismaḗl, lat. Ismael, arap. Ismā‘īl), prema Bibliji, ...

Abel (biblijski lik)

Abel (hebrejski: prolaznost), biblijski lik, drugi sin Adama i Eve, pastir, prva žrtva ubojstva, čije ...

Abid (Egipat)

Abid (grčki Ἄβυδος, Ábydos, arapski Abīdūs), grčko ime za staroegipatski sveti grad Abdju na zapadnoj ...

Abraham

Abraham (hebrejski preko grčkoga Ἀβραάμ), biblijski lik (rano II. tisućljeće pr. Kr.), prvi židovski ...

actus purus

actus purus [a:'k~ pu:'~] (latinski: čista zbiljnost), ontološko savršenstvo Božjeg bića. Izraz potječe ...

Adad

Adad, asirski i babilonski (mezopotamski) bog groma, vjetra i nevremena, zao i dobar istodobno, jer ...

Adam (religija)

Adam (hebrejski ‘ādām: čovjek, možda < ‘adāmāh: zemlja, tj.: zemljani), opće ime za čovjeka ili ljudski ...

Adapa

Adapa, po babilonskom mitu, prvi čovjek. Odbivši nebesku hranu, koju mu je ponudio bog Anu, izgubio ...

(1)  2  3  4  5  6  7  8  9  10  >  >|