Upit Bol, pronađeno natuknica: 167

Bol

Bol, naselje i općinsko središte na južnoj obali otoka Brača; 1609 st. (2011). Leži u podnožju Vidove ...

bol (medicina)

bol, primarno tjelesni osjet izazvan podražajima receptora za bol, koji zajedno s odgovarajućim višim ...

bol (mineralogija)

bol (grč. βῶλος: grumen), vrsta gline, drobljive kuglice masna opipa, različitih boja zbog primjesa; ...

Bol, Ferdinand

Bol [bɔl], Ferdinand, nizozemski slikar i bakropisac (Dordrecht, 24. VI. 1616 – Amsterdam, 24. VII. 1680). ...

talamička bol

talamička bol (prema talamus < lat. thalamus < grč. ϑάλαμος: ložnica), neobična bol uzrokovana funkcijskim ...

adiaforon

adiaforon ili adiafora (grčki ἀδıάφορος: nerazličit), u stoičkoj i kiničkoj filozofiji, sve što je u ...

adrenalin

adrenalin (ad- + lat. ren: bubreg), katekolaminski hormon moždine nadbubrežnih žlijezda. Sintetizira ...

ahalazija

ahalazija (a-1 + grč. χάλασις: popuštanje), poremećena motorika glatkih mišića u stijenci probavnih ...

Ahmatova, Ana Andrejevna

Ahmatova [a62672ma'təvə], Ana Andrejevna (Anna Andreevna, pravo prezime Gorenko), ruska pjesnikinja (Boljšoj ...

akrodinija

akrodinija (akro- + grč. ὀδύνη: bol), vegetativna neuroza male djece s plavičastim (cijanotičnim) dlanovima ...

(1)  2  3  4  5  6  7  8  9  10  >