Upit Boltzmann Ludwig, pronađeno natuknica: 5

Boltzmann, Ludwig

Boltzmann [bɔ'lcman], Ludwig, austrijski fizičar (Beč, 20. II. 1844 – Duino kraj Trsta, 5. IX. 1906). ...

entropija

entropija (njem. Entropie, od en- + -tropija). 1. U fizici (znak S), termodinamička funkcija stanja ...

fazni prostor

fazni prostor, zamišljeni prostor kojemu su dimenzije koordinate vektora položaja i koordinate vektora ...

Stefan, Jožef

Stefan, Jožef, slovenski fizičar (Sv. Peter kraj Celovca, 24. III. 1835 – Beč, 7. I. 1893). Diplomirao ...

toplina

toplina (količina topline) (znak Q), fizikalna veličina kojom se opisuje energija koja prelazi s toplijega ...