Upit Bolyai János, pronađeno natuknica: 4

Bolyai, János

Bolyai [bɔ'jαi], János, madžarski matematičar (Kolozsvár, danas Cluj, Rumunjska, 15. XII. 1802 – Morosvásárhely, ...

geometrija

geometrija (geo- + -metrija), grana matematike koja u svojoj izvornoj problematici proučava položaj, ...

matematika

matematika (lat. [ars] mathematica < grč. μαϑηματιϰὴ [τέχνη]: matematičko [umijeće], prema μάϑημα: nauk; ...

neeuklidske geometrije

neeuklidske geometrije, svi geometrijski sustavi koji se izborom aksioma razlikuju od euklidske geometrije ...